Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Töleg şertleriňiz nähili?

T / T 30% goýum hökmünde, eltmezden 70% ýa-da LC.

Getirmegiň şertleri näme?

FOB NINGBO

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Umuman, sungat eserleri tassyklanandan soň 35 gün gerek bolar.

Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

Siziň nusga syýasatyňyz näme?

Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?