Habarlar

 • Frequent use of air fryer can cause cancer?

  Howa guradyjysyny ýygy-ýygydan ulanmak rak keseline sebäp bolup bilermi?

  Soňky ýyllarda dürli tagamlary gowurmak üçin aýrylmaz gural bolan howa guradyjysyny ulanyp başlaýanlar köpeldi. Bişen towuk aýaklary, gowrulan doňuz gapyrgalary, gowrulan towuk çorbalary we fransuz gowurmalary belli bir derejede grilleşdirilip bilner. Howa guradyjysynyň meşhurlygy sebäpli, bar ...
  Koprak oka
 • Pay attention to these three points when buying a hand-held garment steamer!

  El bilen egin-eşik bugy satyn alanyňyzda bu üç nokada üns beriň!

  Häzirki wagtda bazarda uly tapawutlar bilen el bilen egin-eşik ütükleýän köp sanly marka bar. Sarp edijilere oňat ütüklemek we amatly işlemek bilen eli egin-eşik ütüklemek maşynlaryny satyn almaga kömek etmek üçin Şanhaý Sarp edijileri Goramak Geňeşi ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik bug meselesini çözmek

  Egin-eşik bugynyň meselelerini düzeltmek Gury arassalanan eşikleriň daş keşbini we duýgusyny almak üçin, gury arassalaýjy tölemezden, eşik bugly bolmagy isläp bilersiňiz. Bu amatly enjam, demir ulanmazdan we zeper ýetirmezden arassa eşikleri çalt guratmaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Haýsy peýdaly bug bug aýratynlyklaryny gözlemeli?

  Haýsy peýdaly bug bug aýratynlyklaryny gözlemeli? Egin-eşik bugy üçin bazara girýän bolsaňyz, eşik bugy bilen ütüklemegi aňsatlaşdyrjak bu aýratynlyklara göz aýlaň: Agramy - syýahatyňyzy almagy maksat edinýän bolsaňyz (mysal üçin toý ýa-da daşary ýurtda duşuşmak) , ýa-da f ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik bugy satyn almalymy?

  Kir ýuwmakda wagtyňyzy tygşytlamak Göçme eşik bugy, meşgul maşgalalar we hünärmenler üçin ajaýyp wagt tygşytlaýjy enjamdyr. Her gezek kir ýuwanyňyzda ütüklemek tagtasyny çekmegiň ýerine, elde geýilýän bug bugy 30 sekuntda gyzar we size rugsat berer ...
  Koprak oka