Biz hakda

Ningbo Invo Import we Export Co., Ltd.

Bize düşüniň

Näme üçin hasap-fakturany saýlaň - Ningbo faktura importy we eksporty barada öwreniň

Kompaniýanyň tertibi

fgdghf

gfdgdfg (2)

Ningbo Invo Import And Export Co., Ltd 2011-nji ýylda esaslandyryldy. 8 ýyldan gowrak wagt bäri kiçi enjamlarda ýöriteleşýäris we BSCI barlagy bilen zawodymyz önümleri ýokary hilli we orta bahadan üpjün edýär.
Üç önümçilik liniýasy bar we gündelik önüm 3000 birlik. Durmuş derejesiniň ösmegi bilen has köp adam beýik durmuş döretmek isleýär. Ajaýyp iş akymynyň görkezmesini döretdik we häzirki zaman aýratynlyklary bolan ylmy dokumental dolandyryş ulgamyny döretdik. Önümlerimiz ýokary halkara standarty, güýçli dizaýn ukybydyr; içerki we daşary ýurtly müşderilerimiz, iňlis dilini erkin bilýän hünärmenlerimiz, takyk wagt we bäsdeşlik nyrhlary bar. Öňdebaryjy tehnologiýa, toparlaýyn işlemek we hünär ussatlygy esasynda bazaryň lideri bolmak maksady bilen ýokary tehnologiýa we ösüşe dowam ederis. Üstünlige dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen gatnaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Bizde CE, RoHS, EMC, CB, KC we ş.m. bar.

Yllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we kämillik önümleri we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüş gazandyk we önümleriniň tehniki görkezijileri we amaly täsirleri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi, we ýokary hilli önümleriň şahadatnamasyny aldy we bu pudakda meşhur kärhana boldy.
Geljekde kompaniýa hemişe “ylymda we tehnologiýada öňdebaryjy bolmak, bazara hyzmat etmek, adamlara dogruçyllyk bilen garamak we kämillige ymtylmak” ýörelgesine eýerip, öz artykmaçlyklary barada doly oýnamagyny dowam etdirer we “önümler” korporatiw pelsepesi adamlar ", tehnologiki innowasiýalary, enjamlary täzelemegi, hyzmat innowasiýalaryny we dolandyryş usuly innowasiýalaryny yzygiderli amala aşyrýarlar we geljekdäki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürýärler. Geljekdäki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek we müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirýäris.

Zawod gezelenji

dfagfdg (3)

dfagfdg (2)

dfagfdg (1)

Şahadatnamalar tassyklandy

hgfjgkjgh

gfsdgdfg

hfdfghgfch

ec207a9121

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen üstünlik gazanmak üçin öňe garaşýarys