3 dişli LED eşikli bug bugy 802 gülgüne

Gysga düşündiriş:

-Hli maksatly mata goldawy - Bug maşynymyz pagta, ýüpek, zygyr matalar, poliester, ýüň, mahmal we beýleki umumy garyndylar we dokalmalar ýaly matalaryň köpüsinde ulanylyp bilner. Göçme el bilen saklanýan bug bugy boş ýer tygşytlap biler, sebäbi zerur ütük tagtasy ýok. Bu diňe bir öýüňiz üçin ajaýyp bolman, eýsem syýahatyňyz üçinem ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

aýratynlyklary

reňk gülgüne
naprýa .eniýe 220-240V ~ 110V
Kuwwat 1500W
Wilkanyň görnüşi EUB, ABŞ, Angliýa, AU üçin OEM,
Suw çüýşesiniň kuwwaty 280ml (aýrylyp bilner)
Bug derejesi Bug derejesi (1-nji dereje): takmynan 13g / min,
Bug derejesi (2-nji dereje): takmynan 20g / min,
Bug derejesi (3-nji dereje): takmynan 27g / min,
Iş wagty 12-20 minut üznüksiz bug
Önümiň ölçegi 160 * 113 * 276mm
Önümiň agramy 0.93kg
Uly poslamaýan polat paneliň ululygy 125x65mm;
Garnituralar Balak gysgyjy bilen 1pc saç çotgasy
1pc suw käse
set şnury Daşarky uzynlygy 1,80M 3 × 0.75mm2;
Sowgat gutusy 17 * 12 * 29.5 sm
GW / NW 1.3 / 1.1KG
Kompýuterler / CTN 8 sany
Karton 50 * 35 * 30.5 sm
GW / NW 9.7 / 8.9KG
CBM 0.0533
Aýratynlyklary Yşyk-diodly indikator
LED bug ekrany bilen
ON / OFF düwmesi, damja garşy, awtomatik ýapmak,
Saýlamak üçin pes-orta-ýokary 3 derejeli bug
30 sekuntdan soň suw goragy ýok
(Suwsyz awtoulag öçürilýär);
şahadatnamasy CE / GS / ROHS / REACH / CB

Haryt maglumatlary:
Bu egin-eşik bugy kompaniýamyzyň iň meşhur önümlerinden biridir. Beýleki önümler bilen deňeşdirilende, bu LED displeýi bar we eşikleri ütüklemek üçin üç sany dişli bug saýlap bilersiňiz. Mundan başga-da, egin-eşik bugy doly howpsuzlyk görkezmeleri bilen bezelendir. Awtomatiki ýapmak ulgamy, her dürli heläkçilikden goramak üçin bug bugy gaty yssy ýa-da suw derejesi gaty pes bolanda işjeňleşýär. Göçme bugly bug, Demirgazyk Amerikanyň howpsuzlygyna laýyklykda Elektrik Synag Laboratoriýalary tarapyndan tassyklanýar.

Esasy wezipe
1.Dual Howpsuzlygy : damja garşy we awtomatik ýapmak
2.360 Syzdyrmaga garşy: dik we keseligine ulanmak üçin goldaw.
3.Kompakt ölçegi: syýahat we iş sapary üçin göçme, gaplamak we götermek aňsat.
4.Super çalt gyzdyrmak wagty 25 25 sekuntda gyzdyrmak
5.280ML suw çüýşesi: Aýrylyp bilinýän uly suw çüýşesi, aç-açan suw çüýşesi dizaýny, suwuň derejesiniň üýtgemegini islendik wagt synlamaga mümkinçilik berýär.

Enjam
Fabrichli matalar üçin amatly: pagta, ýüň, poliester, neýlon, ýüpek we atlas üçin doly ulanylýar. Şeýle hem syýahat, öý, iş sapary we ş.m.

dasd (16) dasd (11) dasd (10) dasd (9) dasd (7)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Biz dizaýny, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän hünärmen öndüriji we eksportçy

  10 + ýyllyk tejribe R&D bug tehnologiýasy

  Müşderiler üçin “Bir gezeklik” satyn alyş zerurlyklary

  "Müşderilerimiziň aýdýanlary."
  Müşderilerimize ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin buýsanýarys. Geliň, biziň bilen işlemek hakda näme diýýändiklerine seredeliň.

  Size innowasiýa vel Täzelik, özboluşlylyk, gymmatlyk

  Öý enjamlaryny 10+ ýyllyk eksport öndürijisi